A Bíróság ítélete ( 2012. március 30. ) az E-17/10. és E-6/11. sz., – a Liechtensteini Hercegség és a VTM Fundmanagement AG kontra EFTA Felügyeleti Hatóság egyesített ügyekben (Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozatának megsemmisítése iránti kereset – Állami támogatás – A befektetési vállalatokra alkalmazandó különleges adószabályok – Szelektivitás – Meglévő és új támogatás – Visszafizettetés – Jogos elvárások – Jogbiztonság – Indokolási kötelezettség)