Regionsudvalgets udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Rapport om gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi