Kommissionens beslutning af 20. december 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk fjerkrækød fra visse tredjelande (Tekst af betydning for EØS) (94/984/EF)