Verordening (EG) nr. 699/2006 van de Commissie van 5 mei 2006 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad ten aanzien van de voorschriften op het gebied van de toegang voor pluimvee tot een uitloop in de open lucht