699/2006/KE: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 699/2006 tal- 5 ta' Mejju 2006 li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għal aċċess għat-tjur li jinżammu fi spazji fl-arja aperta