Kommissionens forordning (EF) nr. 699/2006 af 5. maj 2006 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 for så vidt angår betingelserne for fjerkræs adgang til løbegårde i fri luft