Υπόθεση T-20/20: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2020 — Intertranslations (Ιντερτρανσλέισιονς) Μεταφράσεις κατά Κοινοβουλίου