Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3666 — Nordic Capital/Plastal Holding) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst