lieta T-426/04: Prasība pret Eiropas Kopienu Komisiju, ko Tramarin s.n.c. di Tramarin Andrea e Sergio iesniedza 2004. gada 20. oktobrī