Asia T-426/04: Tramarin s.n.c:n, Tramarin Andrea ja Sergio, 20.10.2004 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne