Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1725/2001 2001 m. liepos 23 d. dėl veiksmų, nukreiptų prieš priešpėstinių minų naudojimą trečiosiose šalyse, išskyrus besivystančias šalis