Eiropas Parlamenta Rezolūcija par piezīmēm, kuras pievienotas lēmumam, ar ko apstiprina, ka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktors ir izpildījis 2002. finanšu gada budžetu