Nõukogu direktiiv, 25. juuni 1979, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioone puudutavate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (staatiline testimine) (79/622/EMÜ)