Valstybių narių skelbiami sprendimai suteikti arba panaikinti licencijas oro susisiekimui vykdyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų licencijavimo 13 straipsnio 4 dalį (Tekstas svarbus EEE)