Sag C-472/19: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 11. juni 2020 — Vert Marine SAS mod Premier minister og Ministre de l’Économie et des Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État t — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – procedure for tildeling af koncessionskontrakter – direktiv 2014/23/EU – artikel 38, stk. 9 – ordning for afhjælpende foranstaltninger, der har til formål at dokumentere, at den økonomiske aktør, som er omfattet af en udelukkelsesgrund, er pålidelig – national lovgivning, der forbyder de økonomiske aktører, som er omfattet af en udelukkelsesgrund, at deltage i en procedure for tildeling af koncessionskontrakter i en periode på fem år – udelukkelse af enhver mulighed for sådanne aktører for at forelægge dokumentation for de trufne afhjælpende foranstaltninger)