Causa C-34/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 26 gennaio 2005, nella causa Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit