2006/128/ES: Odločba Komisije z dne 3. februarja 2006 o spremembah Direktive 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Komisije 2002/38/ES v zvezi s statističnimi raziskovanji, ki se izvajajo na intenzivnih sadovnjakih nekaterih vrst sadnih dreves (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5963)