Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 3 ta' Frar 2006 li temenda d-Direttiva 2001/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/38/KE rigward l-istħarriġ statistiku li sar fuq pjantaġġuni ta' ċerti speċji ta' siġar tal-frott (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5963)