2006/128/EK: A Bizottság határozata ( 2006. február 3. ) az egyes gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozó statisztikai felméréseket érintő 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2002/38/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 5963. számú dokumentummal történt)