EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamise taotlus, mille riigihangete vaidluskomisjon esitas 18. oktoobril 2019 seoses kohtuasjaga Scanteam AS vs. Norra valitsus (Kohtuasi E-8/19)2020/C 23/10