Besluit van de Commissie van 29 november 2001 tot wijziging van haar reglement van orde (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3031) (2001/844/EG, EGKS, Euratom)