Komisijos sprendimas 2001 m. lapkričio 29 d. iš dalies keičiantis jos darbo tvarkos taisykles (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 3031) (2001/844/EB, EAPB, Euratomas)