Kommissionens afgørelse af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (meddelt under nummer K(2001) 3031) (2001/844/EF, EKSF, Euratom)