2006/874/EF: Rådets afgørelse af 28. november 2006 om Fællesskabets tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 107 vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af køretøjer i klasse M 2 og M 3 hvad angår den generelle konstruktion (EØS-relevant tekst)