Решение на Съвета от 28 ноември 2006 година за присъединяване на Общността към Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации относно уеднаквяването на разпоредбите за одобрение на превозните средства категория М2 или М3 по отношение на общата им конструкцияТекст от значение за ЕИП.$