Pirmās instances tiesas spriedums (trešā palāta) 2005. gada 15. septembrī.