Esimese Astme Kohtu otsus (kolmas koda), 15. september 2005.