Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2005.