Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη χαλυβουργία της ΕΕ (2012/2833(RSP))