Mål C-410/04: Domstolens dom första avdelningen) av den 6 april 2006 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) mot Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Frihet att tillhandahålla tjänster – Lokal allmän transporttjänst – Tilldelning utan anbudsinfordran – En myndighets beslut att tilldela ett av myndigheten ägt företag ett kontrakt)