Zaak C-410/04: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 april 2006 (verzoek van het Tribunale amministrativo regionale per la Puglia om een prejudiciële beslissing) — Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) tegen Comune di Bari, AMTAB Servizio SpA (Vrij verrichten van diensten — Lokaal openbaarvervoerdienst — Gunning zonder aanbesteding — Gunning door overheidslichaam aan onderneming waarvan kapitaal in zijn handen is)