kohtuasi T-601/18: Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus — Wewi Mobile versus EUIPO (Fi Network) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Fi Network taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b)