Zaak C-591/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 december 2012 door Bimbo SA tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 10 oktober 2012 in zaak T-569/10, Bimbo SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)