Návrh rozhodnutí Rady o podpisu ujednání jménem Evropského společenství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o modalitách účasti Islandské republiky a Norského království v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie