Uredba Komisije (ES) št. 2070/2004 z dne 1. decembra 2004 o odobritvi prenosa med količinskimi omejitvami tekstila in oblačil s poreklom iz Republike Indije