Nariadenie Komisie (ES) č. 2070/2004 z 1. decembra 2004, ktorým sa povoľuje prevod množstevných limitov pre textilné a odevné výrobky pôvodom z Indickej republiky