Komisjoni määrus (EÜ) nr 2070/2004, 1. detsember 2004, millega lubatakse ülekandeid India Vabariigist pärit tekstiil- ja rõivatoodete koguseliste piirnormide vahel