Kommissionens forordning (EF) nr. 892/2005 af 14. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 462/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse