Zaak T-84/08: Arrest van het Gerecht van 7 april 2011 — Intesa Sanpaolo/BHIM — MIP Metro (COMIT) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk COMIT — Ouder nationaal beeldmerk Comet — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009) — Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 216/96” )