Sprawa C-465/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Straubing (Niemcy) w dniu 19 czerwca 2019 r. – B & L Elektrogeräte GmbH/GC