Sag C-465/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Straubing (Tyskland) den 19. juni 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH mod GC