Věc C-465/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Straubing (Německo) dne 19. června 2019 – B & L Elektrogeräte GmbH v. GC