Uitvoeringsverordening (EU) nr. 912/2011 van de Commissie van 12 september 2011 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit