Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 912/2011 ( 2011. gada 12. septembris ), ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai