Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 912/2011, annettu 12 päivänä syyskuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi