Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CA 266, 21 september 2001