Kommissionens förordning (EU) 2020/1322 av den 23 september 2020 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för 3-monokloropropanediol (3-MCPD), 3-MCPD-fettsyraestrar och glycidylfettsyraestrar i vissa livsmedel (Text av betydelse för EES)