Komisijos reglamentas (ES) 2020/1322 2020 m. rugsėjo 23 d. kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 3-monochlorpropandiolio (3-MCPD), 3-MCPD riebalų rūgščių esterių ir glicidilo riebalų rūgščių esterių koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (Tekstas svarbus EEE)