Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1155 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko 2020. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētus daudzumus, kas 2019. gadā ieturēti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam