79/214/EØF: Kommissionens beslutning af 6. februar 1979 om bemyndigelse af Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage vævede stoffer at bomuld, bortset fra drejervævet stof af bomuld, frotterstof, vævet stof af syntetiske fibre, som henhører under pos. ex 55.09 og 56.07 A i den fælles toldtarif (NIMEXE-nummer 55.09-03, 04, 05, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97 - 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) kategori 2 og 3, har oprindelse i Thailand og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater (Kun den franske udgave er autentisk)